1/3
1/2
1/3

Equant Cloud

Платформа алгоритмічного моделювання для учасників ринку електиричної енергії

Equant Cloudце інноваційний онлайн-сервіс,

який дозволяє здійснювати сценарний аналіз поведінки суб’єктів на ринку електричної енергії України, а також визначати ризики та оптимальні стратегії учасників лібералізованого ринку.  

Платформа враховує ціни та обсяги як діючого оптового ринку, так моделює ціно- та тарифоутворення в новому ринку електричної енергії, зокрема на таких сегментах як ринок «на добу наперед» та балансуючий ринок.

 

Особливості сервісу

Модель нового ринку

 

Розрахункова модель надає користувачам

можливість здійснювати аналіз поведінки учасників в умовах лібералізованого ринку, зокрема вона дозволяє за результатами моделювання конкурентного відбору пропозицій виробників на ринку «на добу наперед», а також балансуючому ринку визначати перелік генеруючого обладнання, яке може бути включене в роботу.

 

Інформаційна панель ОРЕ

В моделі зібрана та візуалізована інформація по оптовому ринку електроенергії в одній зручній панелі: генерація з можливістю здійснити зрівняльний аналіз, тариф на послуги передачі та диспетчерського управління, постачальники за регульованим тарифом, споживачі та ДП «Енергоринок».

Єдиний банк даних

Система зберігає базу кінцевих споживачів з урахуванням регіону постачання та класів напруги мереж до яких підключений споживач. Даний функціонал дозволяє враховувати інтереси всіх користувачів системи, що створює синергетичний ефект на досягнення точності та актуальності розрахунків.

В основі Equant Cloud
фундаментальні роботи з алгоритмічного моделювання ринку електричної енергії, які використовуються як в світовій так і в національній практиці.

АЛГОРИТМИ

Математична модель, яка закладена в основу цього продукту, є адитивною та дозволяє здійснити оцінку мінімально-можливих цін та тарифів виходячи з витрат, які можуть бути понесені учасниками лібералізованого ринку електричної енергії. Таким чином, ця модель визначає мінімальну ціну у кінцевого споживача в нових умовах взаємодії між учасниками на оптовому ринку.

ПРО НАС

Система реалізується проектною групою, в яку входять спеціалісти ринку та провідний науковий співробітник Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України. Технічний партнер проекту —  Управляюча компанія «Системи». 

 Наша мета

Створити максимальний добробут для суспільства, який досягається при мінімізації витрат виробників електричної енергії.

Запит на демо-версію

Отримати демо-версію

Контакт для запитів ЗМІ та інших зацікавлених осіб:

Михайло Шпір, shpir@systems.media, +38 (044) 498-18-91 

2017 Еквант Клауд

Розроблено в Управляючій компанії «Системи»